Vannkopper og Graviditet


En gravid kvinne som er immun mot vannkopper, overfører sine forsvarsstoffer til fosteret. Dette fører til at fosteret er immunt ved fødselen i en viss periode. Alle kvinner blir immune når de har hatt vannkopper tidligere. Det er viktig at kvinner som ikke har hatt vannkopper blir oppdaget. Blodprøver viser at de fleste som tror de ikke har hatt vannkopper likevel har motstandsstoffer mot vannkoppevirus. De som ikke er immune krever ekstra oppfølging. Vaksine mot vannkopper kan beskytte kvinner som ikke har hatt sykdommen. Kvinner som ikke har hatt vannkopper bør ta vaksine i god tid før de planlegger å bli gravid.

Dersom mor får vannkoppeinfeksjon i første del av svangerskapet kan fosteret en sjelden gang bli smittet. Dette er svært alvorlig, og kan gi misdannelser hos fosteret dersom gravide blir smittet. Ved smitte hos mor rett før fødselen kan barnet få alvorlig infeksjon etter fødselen med betennelse på hjernen. Barnet vil da bli helt utslått, og dette kan føre til senkomplikasjoner. Risikobarn får behandling rett etter fødselen, og slike komplikasjoner ser man derfor sjelden i dag.